Giám sát việc nâng cấp chất lượng Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cụ thể, sau khi công bố kết quả đánh giá xếp hạng cổng dịch vụ công, ngày 1/8/2023 Bộ TTTT đã có công văn số 3109/BTTTT – CĐSQG về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kết quả đánh giá nhanh chóng có phương án để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng DVCTT trong thời gian tới. Bộ TTTT đề nghị các đơn vị nhanh chóng có phương án hoàn thiện hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhằm khắc phục các vấn đề về kỹ thuật được nêu trong báo cáo.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ TTTT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thiện sớm 20 nhiệm vụ được giao theo văn bản. Sau 1 tháng công bố xếp hạng, nhờ có các báo cáo chi tiết về đánh giá kỹ thuật, về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã nắm được các vấn đề còn tồn tại, phần lớn các hệ thống đã có những khắc phục nhất định, một số các đơn vị đã có kế hoạch để sửa chữa và hoàn thiện hệ thống theo Bộ tiêu chí đánh giá do Bộ TTTT đưa ra, nhằm cải thiện và đáp ứng tốt hơn cho trải nghiệm sử dụng của người dân.

Đến nay, một số các bộ, ngành, địa phương vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hành chính của đơn vị mình. Vì vậy, tại thời điểm này Bộ Thông tin và Truyền thông chưa đánh giá hay phân loại lại các hệ thống.

Tuy nhiên, thông qua hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp, sử dụng dịch vụ chính phủ số, có hệ thống được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nhằm đo lường, đánh giá, giám sát, quản lý việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số. thông tin, dịch vụ thông tin của các cơ quan nhà nước, Bộ tiếp tục thường xuyên giám sát, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, dịch vụ thông tin của các cơ quan nhà nước, thông tin của hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *