เงินบำนาญผู้สูงอายุ กันยายน 2566 สามารถรับสวัสดิการผู้สูงอายุได้วันไหนกี่บาท?

เงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ กันยายน 2566 ดูปฏิทินว่าจะได้รับเงินเมื่อใด เท่าไหร่บาท?

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับเงินจากผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือทุพพลภาพ รวมทั้งเงินช่วยเหลือบุตร ดูตารางการเปลี่ยนผ่านความช่วยเหลือทางการเงิน

กันยายน 2566 ชำระงวดสุดท้ายปีงบประมาณ 2566 วันไหน และเงินบาทเท่าไร

การจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุหรือเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ โปรดทราบว่าการชำระเงินจะดำเนินการในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ของเดือนนั้นตรงกับวันหยุด ชำระเงินก่อนวันหยุดจึงปรากฏว่าสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566 ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จะขยายออกไปไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการชำระเงินครั้งสุดท้ายในปี 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2566 คือวันไหน?
ตุลาคม 2022 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2022
พฤศจิกายน 2022 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2022
ธันวาคม 2022 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2022
มกราคม 2023 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2023
กุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2023 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023
เมษายน 2023 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2023
พฤษภาคม 2023 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2023
มิถุนายน 2023 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2023
กรกฎาคม 2023 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2023
สิงหาคม 2023 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2023
กันยายน 2023 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2023
เงินผู้สูงอายุ กันยายน 2566
เงินผู้สูงอายุ กันยายน 2566

คุณได้เงินค่าครองชีพผู้สูงอายุกี่บาท?

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพ 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน
อายุ 70 ​​- 79 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพ 700 บาท ต่อคน ต่อเดือน
อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพ 800 บาท ต่อคน ต่อเดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

ขณะเดียวกันรายการ โดย สรยุทธ สุทัศนจินดา และไบร์ท พิชญตัล รายงานว่า มีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เผยสาเหตุการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนกันยายน 2566 ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด แท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล

แท้จริงแล้ว การยื่นขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายครั้งก่อนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชั่วคราวได้ส่งใบสมัครไปยัง และได้รับการอนุมัติจาก แล้ว
แต่รัฐบาลชุดก่อนหายไป แต่รัฐบาลใหม่ยังไม่ได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะยังไม่ได้ประกาศนโยบายต่อรัฐสภา

และนี่จะเป็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป แต่เราจะขอเงินทุนจากฝ่ายอื่นก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *